Ez a post nagyban támaszkodik az alábbi oldalra, annak szabad fordítása, ezen kívül az ott található adatok elemzése:http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_KosovoKoszovó korai demográfiai története:Bizánci uralom alattKoszovó eredeti demográfiai viszonyait rekonstruálni…

Korábbi postunkban már foglalkoztunk a témával, de most egy kicsit bővebben visszatérnénk a középkori szerb állam történetére. Bár a szerb királyság csak kevesebb, mint 200 évig állt fent, az adott történelmi korszakban vitathatatlanul jelentős szerepet töltött be a Balkán…

Vlachoknak, vagy arománoknak azokat a latin eredetű nyelvet beszélő csoportokat szokás nevezni, amelyek a Dunától délre élnek. A helyzetük manapság eléggé sajátságos: A közép Balkán területén elszórtan élnek csoportjaik, a Szerb érchegységtől Macedónián keresztül…

A szerbek és albánok jelenkori konfliktusának megértéséhez mindenképpen érdekes adalékkal szolgálhat a két népcsoport múltja. A mai konfliktus is valahol ebben gyökeredzik, bár a közös múlt nem szükségszerűen kellett, hogy gyűlölethez vezessen. középkorA szerb - albán…

hami 2008.02.27. 12:06

Kik az albánok?

Az albán történelem hasonlóan rejtélyes, mint a román. Származásukról túl sok biztosat nem lehet tudni, és ennek híján nekik is megvannak a saját eredetmítoszaik, bár ezek nem annyira elterjedtek világszerte. De mégis, ha egy történelemhez átlagosan értő embert megkérdezünk,…

A volt libanoni miniszterelnök, Rafik Hariri meggyilkolásának, és a szír erők minap bejelentett kivonulásának apropóján a nemzetközi és a magyar sajtó kiemelten foglalkozik Libanonnal. Mi ezzel a rövid történeti áttekintéssel próbálunk segíteni azoknak, akik szeretnék jobban…