Utolsó kommentek:

Zoltán Mátray 2020.07.24. 09:17:54

@Santolunes: üdv Vagy elküldte előbb vagy nem szívesen venném

Bejegyzés: A Nagy Háború Afrikában: A méhek csatája 3.

ursulamagistra 2020.04.13. 13:22:57

@tamás46: www.youtube.com/watch?v=Mi7jVojVhsI ez Borbola János előadása, ami a feje tetéjére állít minden eddigi elméletet, a korona pártázatának mintáját ugyanis egyiptomi hieroglifákkal "olvassa el". Elsőre nagyon meredek, de nagyon érdekes megközelítés.
Egyiptomra mutat a Vörös Győző által Thébában megtalált kopt templom Jézus freskója is, amely teljesen megegyezik a Szent korona felső Pantokrátovál.mit keres egy anakoréta-manicheus Atyaisten-Pantokrátor (nem Jézus az, mert a nap és hold a főistent jelenti) a magyar koronán, vagy ha fordítva teszem fel a kérdést: Mi köze van az avar-hun-magyar koronának Egyiptomhoz?

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Bünge · http://mikegy.fw.hu 2020.02.11. 18:20:39

@tiboru: persze, rá
De!
Mivel nőnemű, a végződést cső, az e pedig segít a kiejtésben, hiszen az "orádá" szót, eléggé nehéz kimondani

Bejegyzés: A balkáni vlachok, vagy arománok

tamás46 2020.01.26. 15:29:48

Egyebekben mindenkinek köszönöm a hozzászólását, mert ezzel is bővíteni tudtam, vagy helyesbítettem 30 év kutatómunkámat , amit szakmailag (drágakő,régész,ötvös,ékszerész)is végeztem.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

tamás46 2020.01.26. 14:58:56

Egyebekben mindenkinek köszönöm a hozzászólását, mert ezzel is bővíteni tudtam, vagy helyesbítettem 30 év kutatómunkámat , amit szakmailag (drágakő,régész,ötvös,ékszerész)is végeztem.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

tamás46 2020.01.26. 14:54:07

Bár ki és bár mennyire is erősködik, hogy a Szent Korona vizsgálatánál mi történt-sajnos- a 83-asról (az előzőkől sem) nincs elérhető j.könyv. Ez pedig nem utal arra, hogy a jelenlevő ötvös,aranyműves szakmailag meg tudta volna vizsgálni(6 óra állt a 6 tagú csapat rendelekzésére) , és semmiylen műszert nem vihettek be. Valójában csak szemrevételezéssel vizsgáltak, és állítottak olyasmit, amit sokkal később publikáltak. Így pl. még soha nem tudták megállapítani a minőségét,mindössze annyit, hogy nem egyszínű aranyból készült. Ez pedig azért lenne fontos, mert minden műhelynek saját ötvözési eljárása volt. A fizikai méretezésén eddig még senki nem gondolkodott, hiszen olyan nagy, ami még egy abnormálisan nagy fejre is nagy. Azután az ovalitása,mert, hogy nem szabályos kör ,sőt igen nagy az eltérés a két átméró között. De leheten vizsgálni a láncokon függő drágaköveket. Ugyanis Európában akkor ez a fajta drágakö ismeretlen volt. Sajnos még néhány dolgot fel tudnék sorolni, amivel nem is foglalkozott senki, mert sokkal tetszetősebb volt-nyilvánvalóan-azon vitatkozni, hogy Dukasz Mihály, vagy Konstantinus császár képe hogyan került rá Szűz Mária(?) helyett. De végül még egyet, hogy visszamenjek(ab ovo) az eredethez. Nem létezik II. Szilveszter pápa adománylevele, vagy más dokumentuma-egyenlőre -a kutatható vatikáni levéltárában, ami bizonyítaná azt, amit Hartvik püspök leírt a pápa álmáról.Vagyis egy olyan koronázási ékszerről foylik a vita, amit a hagyomány őriz csak Szent Koronaként, ahogy azt 1514-ben jogi értelmezésben Werbőczy István leírta(Tripartium)

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2019.11.11. 09:10:06

Szinte bizonyosan nem kitalálás, hiszen IV. Mehmed hasonló stílusú levéllel kedveskedett Lipótnak és Sobieski Jánosnak, előbbi gyáván megfutott, utóbbi kíváncsibb természetű ember lévén inkább elpcsta a levélküldőket ...

Bejegyzés: A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak

kotyesz 2019.11.04. 15:55:27

@Kacsinecz K.: @FunkTazmagora: Nyilvánvaló tehát, hogy Árpád népe a kazár birodalom kötelékében élve ismerte a zsidó fogalmát, sőt saját soraikban is kellett lenniük zsidó vallást követőknek. 1150 nyarán Szerbiában, amikor II. Géza király háborúzott Mánuel bizánci császárral, a magyar seregben olyan alán csapatok is voltak, akiknek egy része még mindig a nem is tiszta mózesi törvényeket használta. Tehát karaita zsidó valláson voltak. Ennek ellenére a magyar nyelv zsidó szava nem ebből a 896 előtti, kazárokkal-kavarokkal való együttélés világából származik, hanem a iudaeus, tehát júdeai férfi jelentésű latin szóból. Ebből a korai szlávok ajkán a dalmát tengerparton alakult ki a szláv zsid, többes számban zsidov, ‘zsidók’ jelentésű szó, és azt vette át a magyar. Hallgassuk csak meg, mit mond ennek az átvételnek az idejéről Bárczi Géza: igen régi, esetleg honfoglalás előtti átvétel a horvátból vagy szlovénból. Tehát a Balkán nyugati feléről. Az esetleg azért van ott, mert a törvényre emelt tudós elmélet szerint 896 előtt nem lehettek volna magyarok a Dunántúlon, a Szerémségben vagy a Bácska déli részén, hogy a latin (és nem kazár!) eredetű zsidó szót balkáni szlávoktól átvehessék.

A Bácska déli részét nem véletlenül említem. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon szerint a 9. század második felében, amikor dunai bolgárok tartották megszállva az egész Tisza-völgyet, a régi Magyarország déli részeiben zsidó vallásúak is éltek. Vallásuk gyakorlása ügyében I. Borisz bolgár cár egyenesen a pápához fordult állásfoglalásért. Nem nagyon lepődhetünk tehát meg azokon a régészeti leleteken, amelyek a hetvenes évek elején a régi magyar Bácska déli részén, a Duna bal partján Dunacséb község téglavetőjében kerültek elő. Késő avar koriak temetőjét tárták itt fel. A temetéseket végzők valamilyen okból gyakran a közelben talált római kori tetőfedő cserepeket is tettek a sírokba. Hetvenkét esetben jellegzetes zsidó menórák, hét-, ritkán kilencágú gyertyatartók figuráját karcolták be ezekbe a téglákba. Semmi kétség, zsidó vallású késő avar kori embereket is szép számmal temettek ebbe a késő avar kori temetőbe. Ráadásul a ma legtudományosabb eljárásnak számító radiokarbon keltezés szerint vannak benne olyan sírok is, amelyeket jóval Árpád honfoglalása után, 960 körül ástak. Ideálisabb hely aligha volt tehát Dunacsébnél arra, hogy késő avar kori magyarok balkáni szlávok jelenlétében megismerkedjenek a zsidó vallással és a zsidó szóval. 896 után pedig átadják a szót az Árpáddal érkező honfoglalóknak is. Akik erre csakhamar elfelejtik a zsidókat jelentő régi, kazár szavukat. Ami talán úgy hangzott, hogy csufud. Történt mindez két, igen régi alapítású püspökségünk, a bácsi és a kalocsai közvetlen közelében.

Bejegyzés: Vendégposzt: A szláv népvándorlás és Samo birodalma

kotyesz 2019.11.04. 15:43:17

@Kacsinecz K.: Hát igen azok a hős morvák! Itt egy epizód a árpád vezérünk idejéből: Szinte egész Európa arra törekedett, hogy hódítás vagy védekezés céljából Árpád törzseivel lépjen szövetségre. A szerződő német és szláv felek viszont kétszínűek voltak, össze-vissza hazudoztak. Leveleikben egymást vádolták és feketítették be IX. János pápánál. Arnulf császár a katonáskodásra kész magyarokat pénzért bérelte fel Itália ellen: A császár ugyanis féltékeny volt az egész Itáliára igényt tartó Berengár királyra, és a maga gesztenyéjét a magyarokkal akarta kikapartatni a tűzből. Theotmár salzburgi érsek 900 körül egy levelet írt a pápának, és elismerte benne, a németek pénzt fizettek Árpád népének azért, hogy Itáliába menjenek. Bevallotta azonban azt is, hogy becsapták Árpádékat: csak semmit sem érő pénzt adtunk nekik és csupán lenből való ruháinkat, hogy valamelyest megszelídítsük vadságukat, és hogy üldözésüktől nyugton maradhassunk. Valóban, a honfoglalás kor sírjaiban gyakorta talált ezüstpénzek jelentős részében az ezüsttartalom nagyon alacsony: a szerződtetett lovasokat olcsó pénzen fizették ki. Honfoglalóink lassan rájöttek, hány pénzt is ér a német meg a morva.

A morvák, folytatódik Theotmár levele, szívük gonoszsága szerint mindezeket a szemünkre vetették. Ők azonban ugyanazt a bűnt, amit hamisan ránk fogtak, sok éven át elkövették, és a magyarokat a mi keresztényeinkre rászabadították. Majd maguk a szlávok is megjelentek Pannoniában, egyeseket fogságba hurcoltak, másokat megöltek, ismét másokat a börtönök mélyén éhséggel és szomjúsággal pusztítottak el, számtalan embert számkivetésbe küldtek. Az Isten egyházait felgyújtották, és minden épületet úgy elpusztítottak, hogy egész Pannóniában egyetlen templom sem található.

Tehát nem az Olaszhonból 900-ban visszatérő Árpád-vitézek hoztak pusztítást a Dunántúlra, hanem elvégezték azt már évekkel korábban a morvák. Ők égették fel azokat a keresztény templomokat, amelyek a frank uralom alatt épültek. Sőt azokat is, amelyek Pécsett, Szombathelyen és Sopronban a római kor vége, a 4. század óta állottak.

Bejegyzés: Vendégposzt: A szláv népvándorlás és Samo birodalma

kotyesz 2019.11.04. 13:48:51

@ireg85: A keleti országrészt 803-804 után uraló dunai bolgárok Árpád honfoglalásának idejére elszlávosodtak, és a 860-as évektől már keresztények voltak. Az elfoglalt területet a Bölgrad-nak nevezett Gyulafehérvárról irányították, melynek főnöke a hajdani bolgár kagáni-káni család, a gyulák tagja, mondjuk Gyula kapitány volt. A bolgárok csak kis létszámú saját népet – parancsnokokat – küldtek ide, az avaroktól elfoglalt területeikre. Egyik alvezérük Árpád érkezésekor Salán/Szalán volt, Titeltől felfelé a Bácska ura. Egy másik Glad/Galád, a Bánát főnöke a Marostól Orsováig. Ő volt a 100 évvel későbbi Ajtony fejedelemnek, Marosvár hercegének az őse. Részesültek a hatalomban a rokon késő avar kori vezetők is. Azok, akik túlélték a század eleji háborúkat, és székely-magyar katonáikkal, Csaba királyfi népével délre, majd keletre menekültek. Ők a 810-es években Krum és Omurtag bolgár kánok hadaihoz csatlakoztak, segíteni őket a frankok és Bizánc elleni háborúkban. A Dunántúlon maradt késő avar földbirtokosok pedig egészen Árpád érkezéséig szorgalmasan adóztak a frankok császárának. A bolgárok uralma alatt az Alföld déli részén morvák is éltek. Róluk a bizánci források megírták, hogy lakhelyeik egy másik Fehérvár, Nándorfehérvár közelében voltak. Szláv (bolgár uralom alá került morva) vezér volt az a Ménmarót is, aki oly erősen és sokáig ellenállott Árpád vitézeinek. Ő a Marostól a Szamosig uralkodott, és leányát Zoltához adta feleségül. Aki tehát minden Árpád-házi királyunk ősanyja volt.

Hogy jönnek ide azonban a blakok?

Anonymus ezt a rejtélyes erdélyi népet kivétel nélkül, öt alkalommal is blaknak nevezi. Kézai is határozottan blakokról ír, amikor a rovásírás betűinek átvételét említi. A vlachokról – Ulahis – akkor ír, amikor a Dunántúlról van szó: miután pedig Attilafiai Krimhild csatájában a szkíta néppel együtt csaknem mind elpusztultak, Pannonia tíz évig király nélkül maradt, csak a szláv, görög, német, morva és oláh jövevények maradtak ott, akik Attila életében közönséges szolgálattal tartoztak neki. Szlávok, görögök, németek, morvák! Az Attila népének tartott kései avarok idejében valóban mind éltek a Dunántúlon. Oláhok azonban nem! A dunántúlivlachok – Ulahis – ősrégi kelták réges-rég nyelvüket vesztett leszármazottai voltak, és nem oláhok. A zavar elkerülésére célszerű őket a nyugati vlachoknak nevezni.

Rásonyi László, egy haláláig mellőzött kiváló kutató eredményei alapján ma már tudjuk, hogy Anonymus és Kézai blakjai nem azonosak a román/oláh vlachokkal! Sem a balkániakkal, sem a dunántúliakkal! A dunántúli vlachok a volcus nevű, már említett kelta nép maradványai. A hajdani nyugat-római birodalom északkeleti (balkáni) végvidékein a 4. század után minden romanizált idegen népet, sőt lassan-lassan magukat a latinokat és olaszokat is így nevezték. (Nyelvünk olasz szava is a volcusok nevéből származik, de eredetileg a Balkánon élő késői latinságot jelentette.) Akár kelták voltak egykoron, akár germánok, illírek, pannónok utódai, vagy éppen a mai románok elődei. A dunántúli volcusok (volcae tektosages) az eraviscus kelta néppel együtt megélték a római uralom évszázadait, és a baranyai háromszögben, meg a Drávától délre Valkó megyében átvészelték a népvándorlás viharait is. De akkor már valachoknak-vlachoknak hívták őket is. Róluk írt történeti pontossággal Kézai, amikor a frank–avar háborúkról van nála szó. Az avarok oldalán tehát nemcsak szkíták, azaz alánok, hanem kelták késői utódai, valachok is részt vettek a harcokban. Maga a Valkó név is eredetileg valach-ot, vlach-ot jelentett.

Valkó váráról van szó, castrum Vlcou (ma Vukovár) az Alsó-Drávánál a Duna jobb partján. A név régi formájában csak egy 1150 körüli oklevélben és Anonymusnál maradt fenn. Egy római korai mocsárnév őrizte meg a hajdani kelta nyelvű lakosság – a volcae tektosages – emlékét: Volcae paludes. Mint azt egy művelt, roppant tájékozott és nyelveket tudó történetíró, Dio Cassius (Kr. u. 163-235) görög nyelven feljegyezte: Ulkaiois elesi. Ennek a vidéknek „sok évszázadot átélő nevét a magyarok – [és közöttük Anonymus már igen korán] – még csaknem hibátlanul vették át, és … egészen a törökkor végéig, sőt a 18. század elejéig megőrizték”, állapította meg Bóna István. Számomra ez a csaknem hibátlanul jelentős mértékben erősíti a sokat bírált Anonymus hitelét és megbízhatóságát.

Anonymus tehát vlachokról-blachokról, valachokról, románokról, hasonlókról egyetlen szót sem írt. Viszont a legrégibb magyar forrásként pontosan megőrizte annak a hajdani kelta törzsnek a latinizálódott nevét, amelyből a valachicus > valach > vlach is kialakult. Roppant egyszerű az egész, csupán nem kell állandóan ócsárolni Anonymust, hanem alkalmanként el kell fogadni azt, amit írt.

A vlach, magyar oláh ‘vlach, valach, román’ tehát sem Anonymusnál, sem másnál nem lehet azonos a blak-kal.

Bejegyzés: A románok eredete V.

Usulkjt001 2019.09.30. 11:15:44

A hátsó három kép egyformán színvonaltalan mind művészileg, mind technikailag, tehát egyszerre hamisították rá a koronára. Teljesen mindegy, hogy esetleg eredetileg is hasonló kép lehetett. Hogy minek cserélték volna a másik két képet ugyanolyanra vagy hasonlóra? Jó kérdés, csak semmi köze a csere és a csere időpontjának tényéhez.

Fejthette Schwarcz ahogy akarta, de Geobitzas soha nem volt Géza egyetlen bizánci írásban sem. Mellesleg a feliratokat fejtette meg de említést se tesz semmiféle Geobitzsasról. A Dukász képről sem. Vagyis ezen cikk állításával ellentétben semmiféle megdöntése nem volt a Bécsi, Kalapos jóska korabeli hamisításnak.

Pálffy ostoba hazudozásaival inkább nem is foglalkoznék...

Még egy adalék a Korona hamisításhoz. Mégpedig a koronázási palást. A paláston egyértelmű hamisítások történetek. Például a Sebaldus feliratot próbálták áthímezni Stephanusra, de csak Sephanus lett belőle, az eredeti szöveg jól látható megmaradásával. Az állítólagos Szent István két kezének hímzése közt akkor különbség van megint csak, mint egy kiváló hímző és a WC-s néni műve között...
Az állítólagos Gizella pedig szakállas. Sebaldus tipikusan német földön népszerű szent volt!

Viszont alig pár évtizeddel később felbukkant a vörös színű német-római koronázási palást, amit állítólag már I. Ottó is használt.... az meg viszont szkíta állatküzdelmi jelenetet tartalmaz! Erről a palástról meg nincs 18. század előtti leírás egyetlen nyugati krónikában sem!

Valójában egyszerűen kicserélték a két palástot és a német palástot áthímezték meglehetősen színvonaltalan módon, ahogyan a Szent Koronát is próbálták hamisítani.

Tehát semmiféle hamisítási teória nem dőlt meg.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Usulkjt001 2019.09.30. 10:26:59

Még egy aprócska megjegyzés:
"Koronánk egy görög műremek" - a hátsó három férckép művészi színvonaláról már beszéltem.

Azonban van egy aprócska probléma: a többi kép szenzációs művészi megoldásainak, elsősorban a karok hajlításának megoldására, nyomokban se lelhetők fel Bizáncban. Még a legmagasabb csúcsán sem volt képes soha, a Bizánci ötvösművészet erre a színvonalra! Ami azt illeti sehol, nyoma nincs ilyen színvonalnak, ahonnan a Szent Koronát származtatni szeretnék.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Usulkjt001 2019.09.30. 10:14:51

Elég érdekes egy katyvasz ez a cikk, amelynek a végkövetkeztetése az, hogy nincs utólagos hamisítás a koronán. Valójában egyértelműen bebizonyosodott, hogy bizony hamisítva lett a korona.

Először is elöl Szent Bertalan képét eltávolították. Az is egyértelműen kiderült, hogy a Dukász kép eredetileg pont akkora volt, hogy befért volna a Szent Bertalan kép helyére! Az is kiderült, hogy a Dukász, a geobitzas (ami soha nem volt Géza, ez is cáfolásra került) és a Constantin képen látható ruházat... nem is ruházat! Hanem egyszerű térkitöltő minta! Szemben az összes többi képpel a pártázaton! Tehát szó sincs egységességről, pláne szó sem lehet ugyanarról a műhelyről. Ezen kívül e három cserélt kép művészeti megoldásai, például a karhajlításra, kb olyan mértékben különböznek a többi képtől, mintha, az ország legjobb ötvöseinek művei közé beraknának 3 olyant, amit a WC-s néni csinált. Tehát aki azt meri mondani, hogy egy műhelyből valók, az pofátlanul hazudik.

A Szent Koronáról készült különféle metszetek és rajzok alapján az is egyértelművé vált, hogy például a Dukász fércképen található lyukak közül kettő teljesen másmilyen volt 1890-ben és teljesen más az utolsó koronázás előtt. tehát még akkor is próbálták furkálni és módosítgatni.

A hátsó ékkövek is teljesen más jellegűek, mint a többi. De azok legalább színvonalban illendőek a Szent Koronához. Más kérdés, hogy mit változtatott meg ezzel a Szent Korona működésében.

Ezt most csak így fejből, mivel a cikk ezeket a tényeket még csak nem is érintette.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Rugovicsvalagba 2019.09.24. 21:14:27

@tenegri : "A korábbi feltételezések szerint Kolumbusz hozhatta be Európába, de egy 2008-as szegedi lelet nyomán kiderült, hogy már a 15. század közepén is létezett Magyarországon. A genetikai kutatások szerint azonban a baktérium e törzse Dél-Amerikában alakult ki és csak onnan jöhetett Európába. A korábbi európai változata egy nem feltétlenül halálos, hosszú ideig túlélhető betegséget okozott és nem szexuális úton terjedt."

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vlad "Dracula" Tepes

Rugovicsvalagba 2019.09.24. 21:14:27

@tenegri : "A korábbi feltételezések szerint Kolumbusz hozhatta be Európába, de egy 2008-as szegedi lelet nyomán kiderült, hogy már a 15. század közepén is létezett Magyarországon. A genetikai kutatások szerint azonban a baktérium e törzse Dél-Amerikában alakult ki és csak onnan jöhetett Európába. A korábbi európai változata egy nem feltétlenül halálos, hosszú ideig túlélhető betegséget okozott és nem szexuális úton terjedt."

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vlad "Dracula" Tepes

Rugovicsvalagba 2019.09.24. 18:02:55

"akik aztán Tirgoviste mellett meglátták a két évvel ezelőtt állított karóerdőt levágott török fejekkel - és visszafordultak. "
Ennyire ijedősek lettek volna ? :-)

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vlad "Dracula" Tepes