hami 2008.02.27. 12:06

Kik az albánok?

Az albán történelem hasonlóan rejtélyes, mint a román. Származásukról túl sok biztosat nem lehet tudni, és ennek híján nekik is megvannak a saját eredetmítoszaik, bár ezek nem annyira elterjedtek világszerte. De mégis, ha egy történelemhez átlagosan értő embert megkérdezünk,…

hami 2008.02.24. 12:48

Kik a bosnyákok?

Bosznia és a bosnyákok története kicsit hasonlatos a szlovákokéhoz ugyanis Bosznia és a bosnyákok története is két külön történet. A korábbi szerbekkel és horvátokkal postban már volt róla szó, Bosznia nyugati felén a horvát, keleti részén pedig a szerb törzsek telepedtek…

A szerbek korai története közös a horvátokéval. Források szerint a bizánci birodalom hívta és telepítette le őket a birodalom területén, nagyjából így kerültek a Balkánra. Hogy pontosan hogyan, az a kora középkorból származó kevés forrás miatt nehezen visszakövethető.…

A sokácok és bunyevácok kérdése ugyanakkor felvet még egy probémát: valójában mi a különbség a szerbek, horvátok és bosnyákok között? Hiszen tudjuk, a nyelvük szinte ugyanaz. A kérdés több szempontból vizsgálható: nyelvi alaponvallási alapontörzsi ill.…

hami 2008.02.19. 14:26

A horvátok eredete

A "népek rövid története" sorozatunk újabb fejezeteként most a horvátokkal foglalkoznánk egy kicsit, több szempontból. Érdekes módon (és ez a magyar történettudomány magyarcentrikusságát mutatja), mi magyarok ahhoz képest, hogy a horvátokkal 800 éves perszonálunió…

Valós román őstörténet: a vándorlási elmélet.És akkor a végkifejlet. Ha a románok nem a dákok leszármazottai és nem éltek mindig a mai románia területén, akkor kik ők és honnan származnak? Két kiindulási alapunk van: az egyik a román nyelv maga, a másik pedig az írott…

Vlachok, románok az írott források alapjánAz írott források a történelemi elméletek egyik legfontosabb alapját képezik a régészeti leletek mellett, a dáko-román kontinuitás elmélet alátámasztásaként is szerepel néhány, de ha lehet azt mondani, hogy létezik ilyen, akkor ez az…

A románok és a kereszténység - újabb fehér foltok az elméletben, amelyek bizonytalanságot okoznakA kereszténység felvétele szintén homályba vész - na azért annyira nem, de azok a részletek nem érdekelték az elmélet kitalálóit, nem volt szükség zavaró adatokra. Ma a…

A román nyelv, és eredetük állítólagos nyelvészeti bizonyítékaiA román nyelv az amely az egyik fő bizonyítéka a kontinuitás elméletnek. Az valóban nem vitakérdés, hogy a román nyelv alapjai latin eredetűek, a nyelv maga a balkáni vulgáris latin leszármazottja, amelynek…

"Bevezetés" a román őstörténetbeA román őstörténet bizonyos értelemben egyedülálló dolog a történettudományban, ugyanis amellett hogy központi szerepet játszik a román nemzeti identitásban, szigorúan tudományos érvekkel könnyedén megcáfolható az összes eleme.…