V. (Habsburg) Károly német-római császsár, stb.

Azt is írhatnám alcímnek, hogy interetnikus hatások a Habsburg család személynév-kincsében, de egyrészt nem tudományos igényű e dolgozat, másrészt ezek a hatások olyan családokból 'érkeztek', amelyek jó szándékkal sem sorolhatóak be egyik etnikumba sem, lévén maguk is gyűjtőtárai 'mindenféle népségeknek'. Pörgessük csak át a Habsburg családfát s lássuk mire jutunk. Terítsük ki, miből olvasunk. Adná magát a felismerés, hogy Nagy Károly miatt, meg Nagy Károly óta, de nem. Sokkal profánabb a történet, s mint oly sok mindenben, itt is "cherchez la femme". Szóval ez a poszt érdekességek gyűjteménye semmi más. Semmi történelmi helyzet, semmi tanulság. Na jó, jobb, ha bevallom, nem véletlen született, kapcsolódni kíván az V. Károly 'remekbesikerült' fiáról szóló posztokhoz (annak közelgő második részéhez) - ha már ismét a korban vagyunk.

V. Károly 1500. február 24-én született Gent városában (most, hogy úgy néz ki megtalálták Kopernikusz sírját, csak zárójelben merünk rákérdezni, hogy akkor "az országában sohasem nyugszik le a nap" megfogalmazás nem eretnek gondolatot tükröz? ). Életútja ismert. Az osztrák és a spanyol ág kapcsolatát annyi posztunk érinti, s fogja remélhetőleg a közeljövőben is érinteni, mert nincs kora újkor Habsburgok nélkül.

Miért búvópatak? Azért, mert V. Károlyt megelőzően nem volt a Habsburgok névadási szokásában a Károly név. S pont nála jelentkezik e keresztnév. A királyi.
Először tekintsük át, hogy a Habsburg felmenők között mi volt akkor szokásban. Az apai ágon tehát a következő név előfordulások találhatók (minden esetben a megszületett fiúgyermekekre, beleértve a bastardokat is) V. Károlyt tekintve kiindulási alapnak az ősfáján a felmenő generációkat a geneológiában használatos megjelöléssel illetjük. Javaslom úgy olvasni a posztot, hogy egyszer megnyitva ezt, a szöveget, s mellette megnyitva V. Károly leszármazási tábláját, majd abban az itt leírtak szerint követni a 'búvópatakot'.
0. generáció: Károly (1500-1558), Ferdinánd
I. generáció: Fülöp (1478-1506), Ferenc, György, Miksa Frigyes, Lipót, Kornél, Kristóf Ferdinánd
II.generáció: Kristóf, Miksa (1459-1519), János
III.generáció: Frigyes (1415-1493), Albert, Sándor, Rudolf, Lipót, Ernő
IV.generáció: Vilmos, Lipót, Ernő (1377-1424), Frigyes
V.generáció: Rudolf, Frigyes, Albert, Lipót (1351-1386),
VI.generáció: Rudolf, Frigyes, Lipót, Albert (1298-1358), Henrik, Menyhárt, Ottó
VII.generáció: Albert (1255-1308), Hartman, Rudolf, Albert (fattyú)
VIII.generáció: Rudolf (1218-1291), Albert, Hartman
IX.generáció: Albert (1188-) Rudolf, Werner
X. generáció: Rudolf ( - 1232)
XI. generáció: Albert ( -1199)
XII. generáció: Werner ( - 1167), Ottó
XIII. generáció: Ottó ( - 1111), Albert
XIV. generáció: Ottó, Albert, Werner ( - 1096)
XV. generáció: Rudolf, Werner, Landort, Ladbot s itt már közelítünk a Walhallák korához. Na jó, ha oda nem is, de Radbot Szent István kortársa volt, aki a később Luxemburg-házzá fejlődő Bidgau-i palotagróg Willerich családjába nősült, mint Altenburgi (másik) palotagróf (Habsburg vára még ekkor nem volt a kezükön). Ebből is látszik, hogy már korán kezdték ezt a benősülésesdit Habsburgék. Radbot (ill. apja) maga is lehetett valaki, mert nagybátyja (Werner, ki más?) Strassburg püspökeként hagyá el ez árnyékvilágot.

De nézzük a búvópatakot. Apai ágon tehát nincs. Itt a felismerés - akkor az anyai ágról jön, de végig folyamatos volt-é a Károly névadás az anyai ágon Nagy Károly kora óta? Esetleg van-e az anyai ágaknak köze magához Nagy Károlyhoz, ill. kimutatható-e folyamatos kapcsolat a két Károly király között (ez így lehet sok -k-, de nem tudtam ellentállni az alliterációnak)

Károly (A1-B1) anyja Kasztíliai Johanna (Juana) (A1-B5-C1-D2-E2-F2-G3), ki férje 1506-os halálát követően (V. Károly tehát 6 éves, mikor meghal az apja) majdnem végigéli fia Károly életét, 3 évvel előtte hal meg 1555-ben Tordesillasban. Az ő apja nem Károly, hanem Ferdinánd (arrafelé Fernando), II. Aragóniai (Katólikus) Ferdinánd. Ismerős keresztnév lesz majd ő is a Habsburg családban. Viszont a nagybácsi, Fernando bátyja Károly. Nincs az apai ági felmenők között több Károly a Kasztíliát és Leónt (később Aragont, Navarrát) magának tudó uralkodói családban a felmenők közt, sem IV. Fernandoig, sem X. Alfonzig, sem Burgundiai Rajmundig, sem a legkorábban ismert ős, a 827 elött meghalt Amadeusig visszamenve (ha lépegetünk felfele a piros nevekre kattintva a Johannánál linkelt leszármazási táblán). Megint az asszony családja. (most magunk közt kedves olvasó, akinek van gyermeke, a mi családunkban hogy is volt?) A Carlos-Fernando testvérpár anyja bizonyos Navarrai Blanka (piros név az apjuk II. Juan neve utáni szövegrészben). Átközlekedve az ő saját (szülői) családfáján a helye: (A1-B1-C1-D6). Ez a családfa, a Capetingeké, a 636 körül élt Charibertig  megy vissza, azaz Nagy Károly (748-814) elé. (a 2 táblán legfelső Hugó ugye az első Capeting uralkodó). Elég volna tehát Nagy Károlyig nézni (az ő koráig). Blanka (Blanche) a Capeting királyok egyik oldalágának leszármazottja. Dédapja Franciaországi Lajos (legfelül, átközlekedve (piros név) a másik táblán (A1-B2-C2-D5), Öccse IV. Szép Fülöpnek (A1-B2-C2-D2), s a később szerepet kapó Valois-ág ősének, Károlynak (A1-B2-C2-D4), s unokaöccse annak a Robert d'Bourbonnak (1256-1317) (A1-B2-C6), aki majd 300 év múlva, leszármazottjával IV. Henrikkel 'odaér' a francia trónért folyó 'küzdelemben'.


De térjünk vissza Blankára (A1-B1-C1-D6). Apja Károly, nagyapja is. Aztán sorban Fülöp, Lajos, de Fülöpnek is van Károly öccse, s a már említett Franciaországi Lajosnak is Károly bátyja, s fent tárgyalt Valois Károly. A Károly név tehát jelen van a családban apai ágon. Lássuk meddig, hol fogy el.

 Anjou Károly (1226-1285)

Lajos (A1-B2-C2-D5) testvére tehát Valois Károly (A1-B2-C2-D4), s noha egy generációval feljebb, a C vonalon nincs Károly, kettővel feljebb IX. Szent Lajos (A1-B2) öccseként ott van Szicília és Nápoly királya Anjou Károly (1226-1285 )(A1-B6), akihez jó száz év múlva lesz közünk nekünk is. Az ő ükunokája Róbert Károly (A2-B1-C1-D4).

Feljebb (átközlekedve II. Fülöp Ágost piros nevén)  folytatjuk a keresését. Ez már Hugó, az első Capeting uralkodó táblája (legfelül). II. Fülöp Ágost (hogy ne tévesszük szem elől ő az A1-B1-C3-D1-E1-F3-G5). Itt viszont meglepetés ér, egy szem Károly áll, II. Fülöp Ágost nagyapjának egyik öccse, kiről nem sokat tudni. 1085-ben született, fiatalon meghalt, s egyházi javadalommla bírt, ez magyarázza, hogy fiatal kora ellenére apát volt. (persze Kereső funkciót használunk). A Károly név tehát nem jön a Capeting családban Nagy Károly óta. Akkor tekintsük az egy szem Anjou Károlyt egyedi névadásnak, s keressünk elágazást időben későbbi időpontban. Magánál Valois Károlynál (1271-). A kulcsszemély III. Fülöp felesége Aragóniai Izabella (1247-1271) lehetne, aki az 1262-es esküvőt követően - szegény csak 24 évet élt - az elsőszülött Lajost (1265-1276), kit 11 éves korában valószínűleg megmérgeztek, a másodszülött Szép Fülöpöt (1268-1314), a fiatalon meghalt Robertet (1269-), s Valois Károlyt (1270-1325) szülte. A következő gyermek, a fent nevezett 1276-os születésű Franciaországi Lajos, s 2 lánytestvére III. Henrik második feleségétől származott, a Brabanti hercegi családból.
Aragóniai Izabella (A2-B1-C1-D9) családjában (megint Carlost keresünk) azonban nincs Károly. Hiába nézzük akár itt, akár az Aragóniai uralkodói házban (a családfa szerint az ükapa, a legfelül nevezett IV. Ramón Berengár, Barcelona grófja benősült az Aragóniai uralkodói házba), ott sem szerepel Károly. Akkor esetleg nem III. Henrik felesége, hanem - eggyel feljebb - az anyja lehet a kulcsfigura? Nem. Hiába nézzük Provence-i Margit családfáját is (A2-B2-C1-D2). Ott sincs.

Erről egy pajzán vicc jut eszembe. Jenőke és Lujzika, khm, együtt vannak. Lujza biztatja Jenőt.

- Jenőke, ne vacakoljon, tegye már be. - De Lujzika, bent van. - Nem Jenőke, nincs bent. - Érdekes, kint sincs.

Az egyébként uralkodói körökben nem ritka, hogy a meny az anyós családjából érkezik. Legalább jól kijönnek, gondolhatnánk. Ez egyébként ugyanaz a családfa, melyben az A2-B1-C1-ként szereplő I. Hódító Jakab (1207-1276) második feleségeként szepel a spanyol-magyar történeti-kultúrális kapcsolatok emlegetése kapcsán mindig szóba kerülő, Spanyolországban nagy tekintélynek örvendő Magyarországi Jolan(ta) (1215-1251) - itt Violanta -, IV. Béla királyunk, s Magyarországi Szent Erzsébet húga. (Mellesleg az itt 'folytonemlegetett' Valois Károly anyai nagyanyja. Ezt azért tettem zárójelbe, nehogy valamelyik hazánkfia azt a téves de büszke következtetést vonja le, hogy akkor a Valois-dinasztia mégiscsak magyar) S innen 'vett' feleséget magának Imre királyunk is (1174-1204), IV. Béla nagybátyja. Constanzát (a táblán a helye: A2-B6), aki nagynénja volt Hódító Jakabnak (lassan belejövünk, nem is kell már a táblát nézni. Egy A2-B6-nak nevezett személy - világosan látszik, hogy - nagynénje egy A2-B1-C1-ként jelölt személynek, mert húga az A2-B1-nek, A2-B1-C1 apjának).

Fontos még elmondani, hogy ez a család több házasság révén szoros kapcsoltot ápolt a nápolyi és sziciliai Anjou családdal. A fent már említett Anjou Károly családjával, aki - ugye nem meglepetés - e családból vitt feleséget. A hal feleség neve Beatrice (A2-B2-C1-D5) Az e frígyből származó dinasztia leszármazottai közül 2 generáción belül 4 leány is visszatért az Aragóniai családba. Blanka (Blanche), Eleonóra (Eleonore) Mária (Marie) y una María más.

A francia királyok sorába tehát nem Aragóniából származik vissza a Károly név, mert abba épp az Anjou-ból (a Capeting dinasztia egyik, fent említett mellékágából) került. Szépen, mint a közlekedő edények. De honnan került a rendszerbe? Kasztíliából? Anjou Károly anyja Kasztíliai Blanka (1188-1252) volt. Egyben a fent vizsgált Provence-i Margit anyósa (Mert felefelé lépegetünk, ha nincs alsóbb ágakon eredmény) Viszont a kasztíliai uralkodói családban sincs Károly, sehol.
Így lépegetünk tovább felfelé, s II. Fülöp Ágost első feleségénél, így VIII. Lajos anyjánál, Izabellánál, ki Artois grófjának leánya volt, találunk némi érdekességet. No nem Károlyt, azt egyből írtam volna, hanem egyenes leszármazást magához Nagy Károlyhoz. Izabel (A1-B1-C3-D6) Flandria és Hainault ura leányának családfája (legfelül II. Baldwin piros nevére kattintva) elvezet I. Baldvinig (legfelül) ill. Odoscerig, akinek feltételezett apja Roland (Rowland) úgy is, mint Flandria grófja nagy Károly unokája volt. De sehol egy Károly ezen az ágon (sem). 

Az tény, hogy a Károly név tehát Habsburgékhoz az anyai ágon 'lép be', hasonlóan a szerte a világban tapasztalható gyakori névadási szokáshoz (mert hát lényegét tekintve a családban mégiscsak matriarchátus van). De - egyelőre nem tudni - honnan. A Nagy Károly és Anjou Károly (1226-1285) közötti mintegy 400 év nem magyarázat egy névadásra.

Tanácstalanságunkban segíthet az, ha észreveszzük, hogy, V. Károly apai nagyanyja - Miksa felesége, Fülöp anyja - az a Burgundiai Mária  volt, aki mégiscsak a Capeting-ház Valois ágának volt a sarja, s az ő apja is Károly (Mária helye a családfán: A1-B1-C3-D1 . Burgundiai Károly (1433-1477) nem élt sok évet (44), mégis 3 felesége sorban Valois Katalin, Burbon Erzsébet (Isabel) és York-i Margit volt. Utóbbi IV. Edward és III. Richárd angol királyok húga. Vizsgáljuk meg ezt a vonalat is .

Burgundiai Károly apja Valois ágból származó herceg, dédapján II. Burgundiai Fülöp piros betűvel írt nevén továbbközlekedve a következő táblán máris a legfelül Valois Károllyal jelzett családfa nyílik elénk. Ez a Valois-ág első lapja. Ezzel megint Anjou Károlyig, ill. a már vázolt hiányzó 400 éves névadás okozta problematikáig jutottunk.

Burgundiai Mária anyja viszont Bourbon Erzsébet (1436-1465) (Isabelle)  (A1-B1-C1-D1-E1-F8), bátyja Károly (-F3), Lyon érseke, apja szintúgy Károly (1401-1456), Bourbon hercege, s a táblán lévő legelső személy az a Robert Bourbon, akiről volt már szó, s akivel szintúgy belebotlottunk a Capetingek 400 éves névadási hiátusába. Marad ismét a női lábak ágak 'szemrevételezése'. Bourbon Károly anyja Marie de Berry, akihez átevezve, a tábla tetején ismét Valois Károlyba ütközünk és vele a Capetingek szűnni nem látszó névadási problematikájába.

Eljutottunk a végkifejletig. Megállapítható, hogy V. Károly (született Charles Habsburg) születéskor kapott nevének a Károlynak kiválasztásában közvetlen hatásként nem mutatható ki Nagy Károly példája. A családban egyes generációkon át lekövethető, az anyai ágakban ismétlődően megjelenő Károly név Valois Károlyig, ill. annak nagybátyjáig Anjou Károlyig viszont egyértelműen kimutatható. S V. Károly után végig, napjainkig folyamatos a jelenléte. Immáron a közvetlen ősök mellett a nagy előd példájára.

A bejegyzés trackback címe:

https://toriblog.blog.hu/api/trackback/id/tr62787839

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2009.08.29. 14:10:16

Szia!
V. Károly eme délceg ábrázolásáról jut eszembe (no, meg a Lujzás viccről):
írhatnál egyszer arról a - nem tudom másként nevezni - f.sztartóról, amit a császár visel.
Mióta, meddig? Miért?
Ma miért nem?
süti beállítások módosítása