A kereszténység a létezésének háromszázadik évére Európa és a Közel-Kelet legfontosabb vallásává vált. Az addig megtűrt, vagy egyenesen üldözött vallás a 4. század folyamán egy sereg ország hivatalos és egyetlen államvallása lett, először az örmény királyságban, majd…

Szláv - avar betörések bizánci területreAz avarok, szláv szövetségeseikkel hamar Bizánc ellen fordultak. Az avar nagykagán, Baján elfoglalta Sirmiumot (Szávaszentdemeter, vagy Sremska Mitrovica) nem sokkal a letelepedésük után, ezzel rést ütött a Duna menti védvonalon, és a…

Jusztiniánusz halála után Bizánc hirtelen több fronton is védekező háborúkra kényszerült. Itáliát a longobárdok rohanták le, 572-ben újabb háború tört ki a Szasszanida birodalommal, és ezzel egyidőben megszaporodtak a barbár rajtaütések a Duna mentén. A térségben még…

Paulus Diaconusforrás: WikipediaA longobárdok (langobardok, vagy lombardok más néven) egy germán népcsoport voltak. Annak ellenére, hogy germán népként mára eltűntek, viszonylag sok forrásunk van róluk, és jól ismerjük a történelmüket. Egyrészt, történetük bizonyos…

A háború előzményeiAz előző postban boncolgatott keleti gót állam Nagy Theoderik halálával válságba került. Világosan kiderült az, hogy Theoderik kompromisszumokra épülő kormányzása csak egy erős uralkodó alatt tud működni, más esetekben nincs erő, ami az…

LazikaLazika, grúzul Egrisi egy dél kaukázusi királyság volt, nagyjából a mai Abházia és Délnyugat Grúzia területén. A királyság az ősi Kolkhisz területén jött létre, a kialakulásában a kis ázsiai térségben bekövetkező hatalmi viszony változások játszottak…

A vandálokA vandálok egy mára kihalt keleti germán nyelvet beszéltek, amelyről meglehetősen keveset tudni, de valószínűleg közel állt a gót nyelvhez. A mai Szilézia területéről vannak róluk az első források Marcus Aurelius idejéből, a kr. u. 2. század második feléből. Az 5.…

Előzmények Zénó utóda, I. Anastasius (uralkodott 491 és 518 között) az isauriai dominanciának is véget vetett, és pénzügyi reformjaival tovább növelte az állam bevételeit, megnövelve annak a gazdasági és ezen keresztül katonai erejét is: megszüntette a fejadót…

ElőzményekA Római Birodalom részekre szakadásának előzményei még az interregnum időszakában és az utána lezajlott eseményekben keresendők. A Severus dinasztia kihalása után 235 és 284 között 50 évig folyamatos belharcok zajlottak a birodalomban, amíg végre 284-ben Diocletianus…

hami 2008.03.18. 14:58

A Bizánci Birodalom

Bizánc Európa középkori történelmének egyik legfontosabb szereplője. Szerepe és a kontinensre gyakorolt hatása a legnagyobb államalakulatokéhoz mérhető. Mégis, Bizáncra sokkal inkább, mint egy kicsit európai, de kicsit idegen államalakulatra szokás tekinteni, amely átmenet…

hami 2008.03.08. 13:15

A bolgárok eredete

A bolgárok eredete meglehetősen összetett, a mai bolgár nép ugyanis három egymásról merőben különböző eredetű népesség összeolvadásával jött létre, ahol mindhárom alkotóelem mást adott. Éppen ezért a téma meglehetősen szerteágazó: mindhárom alkotóelem vizsgálata…