Gjergj Kastrioti Skënderbeu (Kasztrióta György, Szkander bég) történetének előzményeként nézzük meg egy picit a mai Albánia területén végbemenő eseményeket - mert ezek önmagukban is érdekesek lehetnek. A történetünk itt két szálon fut: egyrészt érdekes az albánok…

Ebben a pár részes sorozatban azt fogjuk körbejárni, hogy milyen is volt a dualizmus kori Magyarország nemzetiségpolitikája, és milyen hatással is volt az a különböző magyar, és nemzetiségi politikai törekvésekre. Kétségtelen, hogy a témában igen sok féle vélemény létezik:…

A németek a Magyar Királyságban. Forrás: A történelmi Magyarország atlasza és adattára, Talma Kiadó, 2005 A magyarországi nemzetiségeket számba vevő sorozatunkat a németekkel folytatjuk. A németség lélekszáma majdnem akkora volt, mint a szlovákoké. Ez az adat…

Elképzelés Jugoszlávia határairól 1919-ben Dalmácia az első világháború után Jugoszláviához került, kivéve Zadart és közvetlen környékét, ami viszont Olaszországhoz. A horvátlakta területek egyesítése tehát elvben ezzel megtörtént (noha nem maradéktalanul,…

Dubrovnik (Raguza) fallal körülvett óvárosa Az avarok kárpát medencei megjelenése 567 - 568-ban ismét újabb szenvedést hozott Dalmáciának, de ezúttal olyat, amelyet már nem tudott kiheverni. Új korszak kezdődött a térség életében, és ez az első időszak, amikor…

Ez a post nagyban támaszkodik az alábbi oldalra, annak szabad fordítása, ezen kívül az ott található adatok elemzése:http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_KosovoKoszovó korai demográfiai története:Bizánci uralom alattKoszovó eredeti demográfiai viszonyait rekonstruálni…

Korábbi postunkban már foglalkoztunk a témával, de most egy kicsit bővebben visszatérnénk a középkori szerb állam történetére. Bár a szerb királyság csak kevesebb, mint 200 évig állt fent, az adott történelmi korszakban vitathatatlanul jelentős szerepet töltött be a Balkán…

A szerbek és albánok jelenkori konfliktusának megértéséhez mindenképpen érdekes adalékkal szolgálhat a két népcsoport múltja. A mai konfliktus is valahol ebben gyökeredzik, bár a közös múlt nem szükségszerűen kellett, hogy gyűlölethez vezessen. középkorA szerb - albán…

A szerbek korai története közös a horvátokéval. Források szerint a bizánci birodalom hívta és telepítette le őket a birodalom területén, nagyjából így kerültek a Balkánra. Hogy pontosan hogyan, az a kora középkorból származó kevés forrás miatt nehezen visszakövethető.…

A sokácok és bunyevácok kérdése ugyanakkor felvet még egy probémát: valójában mi a különbség a szerbek, horvátok és bosnyákok között? Hiszen tudjuk, a nyelvük szinte ugyanaz. A kérdés több szempontból vizsgálható: nyelvi alaponvallási alapontörzsi ill.…

süti beállítások módosítása